HVA MENER MORGENDAGENS
MENN OM LIKESTILLING?

FOKUS jobber for å styrke jenter og kvinners rettigheter. Vi mener at likestilling vil gi oss en bedre verden. Hva mener små, kloke menn fra Norge og Tanzania?

ER DET FORSKJELL MELLOM MENN OG KVINNER?

På papiret har verdens kvinner og menn stort sett like rettigheter, men sånn er det ikke i praksis. Kvinner er mer utsatt for vold og overgrep. De rammes hardest av klimaendringer, fattigdom og krig. Kvinner deltar sjeldnere der makt utøves og får derfor mindre innflytelse over eget liv.

HVEM ER MEST REDDE I MØRKET, GUTTER ELLER JENTER?

Over hele verden utsettes jenter for overgrep og vold. Vold mot kvinner er ett av vår tids mest utbredte brudd på menneskerettighetene, og ett av de største hindre for utvikling i mange land.

HVEM ER MEST REDDE I MØRKET, GUTTER ELLER JENTER?

Over hele verden utsettes jenter for overgrep og vold. Vold mot kvinner er ett av vår tids mest utbredte brudd på menneskerettighetene, og ett av de største hindre for utvikling i mange land.

HVEM TJENER MEST, KVINNER ELLER MENN?

På verdensbasis tjener kvinner 23 prosent mindre enn menn. Med dagens utvikling vil det ta mer enn 70 år å utjevne lønnsforskjellene. Noen steder diskrimineres kvinner direkte og får ikke lov til å jobbe. Andre steder holder religion, tradisjon og kultur godt utdannede jenter og kvinner utenfor arbeidslivet. Kvinner er overrepresentert i dårlig betalte yrker og er oftere uten arbeidsavtaler.

ER MENN VIKTIGERE ENN KVINNER?

Likestilling kommer ikke av seg selv, vi må jobbe for det. Jenter må få lik tilgang på utdanning som gutter, og de må få bestemme selv når og hvor mange barn de skal få. Kvinner må også få samme lønn som menn når de gjør likt arbeid. Kvinner må delta i politikk og være med der beslutninger tas.

ER MENN VIKTIGERE ENN KVINNER?

Likestilling kommer ikke av seg selv, vi må jobbe for det. Jenter må få lik tilgang på utdanning som gutter, og de må få bestemme selv når og hvor mange barn de skal få. Kvinner må også få samme lønn som menn når de gjør likt arbeid. Kvinner må delta i politikk og være med der beslutninger tas.

ER LIKESTILLING VIKTIG?

Ja, og også riktig! Likestilling betyr at alle personer skal ha like rettigheter og muligheter uavhengig av hvilket kjønn de har. Likestilling er viktig både for deg, meg og hele samfunnet. Det er viktig for jenter og kvinner å ha like rettigheter og muligheter som gutter og menn, og likestilling skaper også økonomisk vekst og utvikling. Verdens ledere har slått fast at vi ikke kan nå utviklingsmålene om bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon før kvinner og menn har like rettigheter.

MORGENDAGENS MENN ER ENIGE, DE VIL HA EN LIKESTILT FRAMTID

FOKUS arbeider for å styrke kvinners makt, rettigheter og tilgang på ressurser gjennom en mer kvinnerettet utviklingspolitikk. Vår visjon er samfunn basert på likestilling og likeverd, der kvinners menneskerettigheter respekteres og beskyttes, og alle kan delta på lik linje uavhengig av kjønn.